alpais battery monitoring systems
 
  • alpais battery monitoring systems
  • alpais battery monitoring systems

AOSB HAKKINDA


Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), 1,5 milyar ABD $’lık ihracat hacmi ve 40,000 istihdamıyla Türkiye’deki OSB’ler içinde önemli bir yere sahiptir. AOSB’de bulunan 376 firma ve 478 üretim tesisi Türkiye toplam elektrik tüketiminin % 0,8’inden sorumludur. AOSB’de yeşil OSB olma yolunda önemli adımlar atılmakta olup, su arıtma tesisinde 2,7 MW’lık bir güneş enerjisi santralı (GES) kurulmuş, firmaların GES kurulu gücü 40 MW’a ulaşmıştır. Proje Destek Ofisi (PDO), üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer kurumlarca desteklenen birçok proje çalışmaları yürütmektedir. PDO bünyesindeki “Enerji Yönetim Birimi”, TEVMOT projesi kapsamında 42 düşük verimli elektrik motorunun değişimini gerçekleştirmiştir.

 

 

TÜBİTAK ARDEB 1005


tübitak

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı’nın amacı, ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/ uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

HABERLER
tübitak

1. EKO AOSB PROJESİ GELİŞME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


AOSB’nin “Yeşil OSB” Yol Haritası Çıkarılıyor. Prof. Dr. Volkan Ediger: “Bu proje, tüm Türkiye’ye öncü olacak bir çalışmadır”...

tübitak

EKO AOSB PROJESİ GELİŞME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR


TÜBİTAK 1005 Proje ekibi olarak 07 Temmuz 2023 Cuma günü Saat:14.00'da AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonunda ...'

tübitak

AOSB 11. PROJE GELİŞME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ


TÜBİTAK 1005 Destek Programı kapsamında ekip toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı da her proje sorumlusu kendi iş paketi ile ...