alpais battery monitoring systems
 

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI


14.11.2022 tarihinde düzenlenen projenin lansman toplantısında proje tanıtılarak proje hakkında bilgi verilmiştir. Akademisyenler ve akademi dışından konuya ilgi duyan medya, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel firma, kurum ve kuruluş temsilcileri ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireylerin davet edildiği toplantıya 29 kişi katılmıştır.

aosb tübitak 1005 projesi
aosb tübitak 1005 projesi

GELİŞME TOPLANTILARI

Projeye katılan pilot firmalara projenin gelişimi hakkında bilgi vermek üzere 6 ve 12 Ayda olmak üzere 2 gelişme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı projeye katılan 22 pilot firmaya yönelik olacaktır.

GELİŞME TOPLANTISI 1 : 07.07.2023 tarihinde Saat: 14.0'da AOSN Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonunda gerçekleştirilmiştir.

tübitak
tübitak

GENÇ ARAŞTIRMACI ÇALIŞTAYI

Konuyla ilgilenen genç araştırmacıları, çalışmalarında kullanmak ve yeni ufuklar açmak amacıyla, projenin kapsamı ve sonuçları ile projede kullanılan yöntemler hakkında ayrıntılı bilgilendirmek üzere proje tamamlandıktan sonra bir günlük bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya konuyla ilgili araştırma yapan ya da yapacak olan akademi ve özel sektörde görev yapan araştırmacılar davet edilecektir.


KAMU SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Enerji Bakanlıkları gibi politika yapıcı kamu kurumların temsilcilerine proje sonunda proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Toplantıya, Ankara’da görev yapan Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Enerji Bakanlıkları temsilcileri davet edilecektir.


BİTİŞ TOPLANTISI

Projenin sonunda düzenlenecek bitiş toplantısında, proje sonuçları açıklanarak, projeden elde edilen bilgi/bulgular hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve internet sitesi tanıtılarak proje sonrasında gerçekleştirilecek faaliyetlerden bahsedilecektir. Toplantı, akademisyenler ve akademi dışından konuya ilgi duyan medya, sivil toplum örgütleri, kamu ve özel firma, kurum ve kuruluş temsilcileri ile konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireylere yönelik olacaktır. Özellikle Adana’da yerleşik olanlara ağırlık verilecektir.