alpais battery monitoring systems
 

Projenin Amacı ve Kapsamı"Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin Eko- Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi" projesi 122M210 no ile 1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Projenin temel amacı Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde sanayi firmalarının Endüstriyel Simbiyoz (ES) uygulamalarının yaygınlaştırıldığı ve kaynak verimliliğinin artırıldığı Döngüsel Ekonomi’ye (DE) geçişte atması gereken adımları belirlemek ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) Türkiye sanayi firmalarına olan etkilerini asgariye indirecek ulusal süreç, faydalı model ve yöntemleri geliştirmektir. Bu bağlamda AOSB pilot bölge olarak seçilmiş ve AOSB’nin Eko-Endüstriyel Park (EEP) olması için bir yol haritası geliştirilmesi planlanmıştır. Projenin hedefleri, iş paketleri, yöntemleri ve çıktılarını gösteren akış şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. AOSB özelinde geliştirilmesi planlanan yazılım, süreç, faydalı model ve yöntemlerin AOSB bünyesinde faaliyet gösteren tüm firmalara ve zamanla Türkiye’deki bütün OSB’lere uygulanabilir nitelikte olması öngörülmektedir. Proje süresi 18 ay olup 15.10.2022 tarihinde başlatılmıştır. Daha sonra deprem felaketi nedeniyle 13.03.2023 tarihi itibarıyla 3 ay durdurulması kararlaştırılan projenin gelişme raporu 15.01.2024, sonuç raporu ise 15.07.2024 tarihinde sunulacaktır.

aosb tübitak 1005 projesi