alpais battery monitoring systems
 

tübitak

AOSB 6. PROJE GELİŞME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİTÜBİTAK 1005 Destek Programı kapsamında ekip toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda her proje sorumlusu kendi iş paketi ile katılım sağladı.