alpais battery monitoring systems
 

tübitak

AOSB TÜBİTAK 1005 TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİTÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" tarafından desteklenen 122M210 numaralı ve "Avrupa Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin Eko-Endüstriyel Parka Dönüştürülmesi Amacıyla Döngüsel Ekonomi ve Endüstriyel Simbiyozun Geliştirilmesi" başlıklı projeninin başlangıç tanıtım toplantısı 14/11/2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıda projenin amacı ve kapsamından bahsedildikten sonra proje ekibi ve projede yer alan pilot firmalar hakkında bilgi verildi. Devamında projenin hedefleri, iş paketleri, yöntemleri ve çıktıları, projenin temel kavramlarıyla birlikte detaylı bir şekilde anlatılarak, proje kapsamında yapılacak etkinliklerden ve projenin, katılımcı firmalar, Türkiye’deki OSB’ler ve ülke ekonomisi için öneminden bahsedildi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü’nden proje çalışanı Volkan Şimşek, bu projede yapılacak detaylı veri toplama işinin bakanlık için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Karşılıklı görüş alışverişlerinin ardından toplantı Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger'in kapanış konuşması ile sonlandırıldı.